OTEVŘENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

U CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE CENNÝCH PAPÍRŮ

Pro investici do dluhopisů umístěných na portále BONDYO je nutné otevření majetkového účtu,

na kterém se Vám na konci investičního procesu objeví Vaše dluhopisy. Jedná se o velice jednoduchý proces, se kterým Vám rádi pomůžeme.

ŽIJEME V DIGITÁLNÍ DOBĚ

Jdeme s dobou, a tak všichni naši emitenti vydávají tzv. zaknihované dluhopisy. Ty nemají listinou nýbrž elektronickou podobu, a je tedy nutné si před samotnou investicí otevřít majetkový účet u některého z účastníků Centrálního depozitáře (CDCP), na kterém budete Vaše dluhopisy držet. 

OVĚŘENÍ PŘIMĚŘENOSTI

S otevřením majetkového účtu se pojí i investiční dotazník, který Vám poskytne k jeho vyplnění účastník CDCP, u něhož máte vedený majetkový účet, a který je nutné vyplnit před Vaší první investicí. Na jeho základě poznáte, zda je pro Vás investování do dluhopisů přiměřené, tedy zda investování do dluhopisů odpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

NUTNÁ "PORODNÍ BOLEST"

Otevření majetkové účtu Vás čeká jen jednou, a to při Vaší první investici. Daný účet Vám pak bude sloužit pro jakékoliv další následné investice. Navíc pokud již takovýto účet máte, můžete daný krok přeskočit.

KDE SI ÚČET OTEVŘÍT?

Službu evidence cenných papírů na majetkovém účtu Vám může poskytnout kterýkoli účastník CDCP. Dokáže Vás nasměrovat na pro Vás nejlepší řešení.

POTŘEBUJETE POMOC NEBO

RADU?

Pokud budete potřebovat pomoc a radu s otevřením majetkového účtu, jsme Vám plně k dispozici. Kontaktujte nás tak na info@starteepo.com, a my se Vám ozveme.

UPOZORNĚNÍ

BONDYO je servisní a inzertní portál pro emitenty dluhopisů. Investice do dluhopisů představuje riziko. Pečlivě si tak před samotnou investicí prostudujte prospekt emitenta a případně se poraďte se svým daňovým či finančním poradcem.

Copyright © 2019 STARTEEPO s.r.o.