CO BONDYO NABÍZÍ EMITENTŮM?

KOMPLEXNÍ SERVIS

BONDYO poskytuje emitentům nejen komplexní zázemí pro úspěšné vydání emise dluhopisů, ale i servis po celou dobu jejich životnosti. U nás najdete vše na jednom místě.

ZVIDITELNĚNÍ SPOLEČNOSTI

Veřejná emise dluhopisů na BONDYO s sebou přináší značné zviditelnění Vaší společnosti. Kromě získaného kapitálu z emise dluhopisů tak můžete získat i velice pozitivní PR.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ

Finanční skupina STARTEEPO, provozovatel portálu BONDYO, poskytuje nejen poradenství ohledně dluhopisů. Naši emitenti získávají krom komplexního servisu i komplexní poradenství. Dokážeme Vás tak nasměrovat tím správným směrem, kterým nemusejí být nutně dluhopisy na BONDYO, ale i IPO akcií na trhu START nebo strategický investor.

MÁTE ZÁJEM O VLASTNÍ EMISI DLUHOPISŮ? KONTAKTUJTE NÁS.

UPOZORNĚNÍ

BONDYO je servisní a inzertní portál pro emitenty dluhopisů. Investice do dluhopisů představuje riziko. Pečlivě si tak před samotnou investicí prostudujte prospekt emitenta a případně se poraďte se svým daňovým či finančním poradcem.

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.